fbpx

Υπομέτρο 5.1: Πρόγραμμα Αντιχαλαζικής - Αντιβρόχινης Προστασίας

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 5.1 

«Επενδύσεις ενεργητικής προστασίας στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις»

 

 1. Το Υπομέτρο  έχει στόχο να στηρίξει επενδύσεις ενεργητικής προστασίας από:
 • το χαλάζι για καλλιέργειες μηλοειδών, πυρηνοκάρπων, ακτινιδίων, αμπέλου και ροδιάς. Ειδικά στην περίπτωση των ακτινιδίων, της αμπέλου και της ροδιάς η καλλιέργεια πρέπει να είναι αμιγής και
 • τη βροχή για  καλλιέργειες κερασιάς και αμπέλου
 • το χαλάζι & τη βροχή για  καλλιέργειες κερασιάς και αμπέλου

 

 1. Δικαιούχοι:
 • Φυσικά πρόσωπα, ενεργοί γεωργοί, ηλικίας 18-61 ετών, με δήλωση ΟΣΔΕ το 2020, ασφαλιστικά & φορολογικά ενήμεροι & εξοφλημένες τις εισφορές του ΕΛΓΑ για το 2019 κατά την ηλεκτρονική οριστικοποίηση της αίτησης.
 • Νομικά πρόσωπα (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ), που έχουν συσταθεί πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης είναι ενεργοί γεωργοί, με δήλωση ΟΣΔΕ το 2020, ασφαλιστικά & φορολογικά ενήμεροι, με εξοφλημένες τις εισφορές του ΕΛΓΑ για το 2019 κατά την ηλεκτρονική οριστικοποίηση της αίτησης  και δεν τελούν υπό πτώχευση, λύση, αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση.
 • Συλλογικά σχήματα γεωργών, Αγρ. Συν/σμοί, ΟμΠ, ΟΠ για εγκατάσταση επενδύσεων ενεργητικής προστασίας σε αγροκτήματα που ανήκουν κατά κυριότητα ή κατά χρήση στο συλλογικό σχήμα ή με συμμετοχή στις επενδύσεις >50% των μελών.

 

 1. Περίοδος υποβολής αιτήσεων στήριξης

 Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση στήριξης (φάκελος υποψηφιότητας) ηλεκτρονικά, από  την 01/12/2020, ημέρα Τρίτη και ως την 01/06/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 μ.μ. και σε έντυπη μορφή εις διπλούν (πρωτότυπο και αντίγραφο) 15 ημερολογιακές ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων στήριξης, στον ΕΛΓΑ του τόπου κατοικίας. 

 

 1. Προϋπολογισμός αίτησης στήριξης. 

    Το ύψος των επιλέξιμων επενδύσεων για κάθε αίτηση στήριξης, ανέρχεται έως τις 100.000€ με ένταση στήριξης 80%. Εξαίρεση από τα παραπάνω αποτελούν τα Συλλογικά Σχήματα Γεωργών (Σ.Σ.Γ.) στην περίπτωση επένδυσης ενεργητικού συστήματος για την προστασία των καλλιεργειών από την βροχόπτωση ή/και το χαλάζι, όπου ο προϋπολογισμός μπορεί να ανέρχεται έως το 1.000.000€. με ένταση στήριξης 100%.

 

 1. Εύλογο κόστος επενδύσεων

Η ανώτατη επιλέξιμη δαπάνη (Α.Ε.Δ.) των εγκαταστάσεων αντιχαλαζικής – αντιβρόχινης προστασίας για κάθε  καλλιέργεια και το υπολογισμό του εύλογου κόστους είναι:

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ (€/ΣΤΡ.)*

 
ΑΝΤΙΧΑΛΑΖΙΚΗ


ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ-ΜΗΛΟΕΙΔΗ Κ. Φ.  < 7  ΣΤΡ. 

 

2050

ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ-ΜΗΛΟΕΙΔΗ-ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ Κ. Φ.  

 > 7 ΣΤΡ. 

1850

ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ < 7 ΣΤΡ.

2050

ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ > 7 ΣΤΡ.

1850

ΡΟΔΙΑ  Κ. Φ.  < 7 ΣΤΡ.,

1900

ΡΟΔΙΑ Κ. Φ.   > 7 ΣΤΡ.

1700


ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ-ΜΗΛΟΕΙΔΗ Π. Φ.  < 7  ΣΤΡ. 

 

2350

ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ-ΜΗΛΟΕΙΔΗ  Π. Φ.   > 7 ΣΤΡ. 

2050

ΑΜΠΕΛΙΑ ΜΕ ΥΠΟΣΤΎΛΩΣΗ 3 m ΚΑΙ  < 7 ΣΤΡ. 

1800

ΑΜΠΕΛΙΑ ΜΕ ΥΠΟΣΤΎΛΩΣΗ 3 m ΚΑΙ  > 7 ΣΤΡ. 

1700

ΑΜΠΕΛΙΑ ΜΕ ΥΠΟΣΤΎΛΩΣΗ 3,8 m ΚΑΙ  < 7 ΣΤΡ.

2050

ΑΜΠΕΛΙΑ ΜΕ ΥΠΟΣΤΎΛΩΣΗ 3,8  m ΚΑΙ  < 7 ΣΤΡ.

1950


ΑΝΤΙΧΑΛΑΖΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΒΡΟΧΙΚΗ

ΑΜΠΕΛΙΑ ΜΕ ΥΠΟΣΤΎΛΩΣΗ 3 m

3100

ΑΜΠΕΛΙΑ ΜΕ ΥΠΟΣΤΎΛΩΣΗ > 3,8 m

3550

ΚΕΡΑΣΙΑ

3950


ΑΝΤΙΒΡΟΧΙΚΗ

ΑΜΠΕΛΙΑ ΜΕ ΥΠΟΣΤΎΛΩΣΗ 3 m

2700

ΑΜΠΕΛΙΑ ΜΕ ΥΠΟΣΤΎΛΩΣΗ > 3,8 m

3150

ΚΕΡΑΣΙΑ

3400

ΔΙΧΤΥΑ  (Δεν

δικαιολογούνται εργατικά)

ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ ΜΗΛΟΕΙΔΗ ΡΟΔΙΑ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ 

770

ΑΜΠΕΛΙΑ

630

ΑΝΤΙΒΡΟΧΙΚΗ  μεμβράνη

(Δεν δικαιολογούνται εργατικά)

ΚΕΡΑΣΙΑ

1500

ΑΜΠΕΛΙΑ

1250

 Σημειώσεις: 

α) Το κόστος των εργατικών για την εγκατάσταση των επενδύσεων μπορεί να φτάσει έως 25% του προϋπολογισμού

β) των γενικών δαπανών έως 10%, με ελάχιστη τιμή τα 300€ & ανώτερη τα 10.000€ 

γ) Η μέγιστη επιλέξιμη έκταση αντιβροχικής μεμβράνης είναι ίση με την έκταση της καλυπτόμενης καλλιέργειας, ενώ του αντιχαλαζικού διχτυού, μετρούμενη σε τετραγωνικά μέτρα, για κάθε στρέμμα καλλιέργειας που προστατεύεται, είναι ανάλογη της καλλιέργειας και οι μέγιστες εκτάσεις ορίζονται ως εξής:

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 

ΕΚΤΑΣΗ (m2) 

Αμπέλου 

1.000,00 

Μηλοειδών – Πυρηνόκαρπων 

1.100,00 

Ακτινιδίων ή Ροδιάς 

1.200,00 

 

 1. Επενδύσεις ενεργητικής προστασίας

Επιλέξιμες είναι οι επενδύσεις: 

  • Νέων εγκαταστάσεων ενεργητικής προστασίας από το χαλάζι, τη βροχή ή συνδυαστικά το χαλάζι και την βροχή, 
  • Η αντικατάσταση παλαιών εγκαταστάσεων που έχουν αποσβεστεί, με την παρέλευση  δέκα 10 ετών
  • Η αντικατάσταση αντιχαλαζικών διχτυών ή/και αντιβρόχινης μεμβράνης που, έχουν αποσβεστεί με την παρέλευση  πέντε 5 ετών από την εγκατάστασή τους. 
  • Πληρούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά όπως περιγράφονται αναλυτικά στο  παράρτημα 4 της πρόσκλησης του προγράμματος

 

 • Πραγματοποιούνται σε αγροτεμάχια που κατέχονται νόμιμα, ιδιόκτητα ή μισθωμένα. Η μίσθωση πρέπει να έχει διάρκεια τουλάχιστον 9 έτη από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων. Η  ελάχιστη έκταση υλοποίησης είναι το ένα (1) στρέμμα και η ανώτερη έκταση αυτοτελούς συνδυαστικής εγκατάστασης για αντιχαλαζική & αντιβροχική προστασία τα 12 στρ
 • Πραγματοποιούνται μετά την απόφαση ένταξης. Με ευθύνη του  δυνητικά δικαιούχου πραγματοποιούνται δαπάνες από την ημερομηνία οριστικής υποβολής της αίτησης έως την ημερομηνία ένταξης εκτός των γενικών δαπανών, που εξυπηρετούν το πρόγραμμα και είναι επιλέξιμες από 1/1/2014.  

 

7 .  Δικαιολογητικά υποβολής αίτησης στήριξης 

 Υποβάλλονται πρωτότυπα ή αντίγραφα, ηλεκτρονικά ή στον φυσικό φάκελο τα δικαιολογητικά:

  • α) επιλεξιμότητας (ΑΑΤ, φορολογική & ασφαλιστική ενημερότητα, Υ/Δ, καταστατικό, πιστοποιητικά μη πτώχευσης, αποφάσεις γεν. συνέλευσης, έγγραφο πληρωμής φπα)
  • β) επιλογής  (βεβαίωση ΜΑΑΕ 2019, Ε1, Βεβαίωση συν/σμού ενεργού μέλους, απόφαση Ένταξης σε πρόγραμμα Ν. γεωργών 112, ή 6.1, βεβαίωση πιστοποιητικού φορέα για παραγωγή ΠΟΠ, ΠΓΕ ή βιολογικών) 
  • γ) επενδύσεων  (Τρεις ανεξάρτητες οικονομικές προσφορές για την εγκατάσταση των επενδύσεων και τον υπολογισμό του εύλογου κόστους., συγκρίσιμες, με τεχνικές προδιαγραφές και πιστοποιητικά  σύμφωνα με το πρόγραμμα, πίνακες 3 & 4 της 2ης πρόσκλησης, τεχνικές μελέτες,, παραστατικά νόμιμης κατοχής των αγροτεμαχίων).

  

 1. Υποχρεώσεις δικαιούχων

Οι δικαιούχοι του καθεστώτος αναλαμβάνουν την υποχρέωση:

 • Να υλοποιήσουν τις εγκεκριμένες επενδύσεις ενεργητικής προστασίας εντός 24 μηνών από την απόφαση ένταξης. Η υλοποίηση των επενδύσεων μπορεί να γίνει τμηματικά με την υποβολή έως τριών αιτημάτων πληρωμής.
 • Να υποβάλλουν το πρώτο αίτημα πληρωμής εντός έξι μηνών από την έκδοση της απόφασης ένταξης το οποίο θα περιλαμβάνει τουλάχιστον το 20% της επενδυτικής δαπάνης.
 • Εάν κατά την υλοποίηση των επενδύσεων χρειάζεται αυτές να τροποποιηθούν το αίτημα πρέπει να υποβληθεί πριν την υλοποίηση και το αιτήματος πληρωμής. Έχει δικαίωμα ο δικαιούχος να υποβάλλει μέχρι δύο αιτήματα τροποποίησης των εγκεκριμένων επενδύσεων. 
 • Να διατηρήσουν τους όρους και τις προϋποθέσεις ένταξης κατά την περίοδο των μακροχρόνιων υποχρεώσεων, πέντε (5) έτη μετά την τελική πληρωμή.

 

Αν σας ενδιαφέρει η ένταξή σας σε αυτό το πρόγραμμα, μπορείτε να μας καλέσετε στα τηλέφωνά μας (2381082692 & 2331074100) ή να μας στείλετε email στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και ένας εξειδικευμένος Γεωπόνος μας, θα επικοινωνήσει μαζί σας το συντομότερο δυνατό.

Η ΑΓΡΟΛΥΣΙΣ με πολύ μεγάλη εμπειρία και απόλυτα ποσοστά επιτυχίας, μπορεί να φέρει εις πέρας την διεκπεραίωση του φακέλου σας.

  

© ΑΓΡΟΛΥΣΙΣ
  Μεγαλώνουμε μαζί
  Σχεδιάζουμε το μέλλον

 

Πρόγραμμα Νέων Αγροτών 2021

Το μέτρο των Νέων Αγροτών προσφέρει στους νεοεισερχόμενους γεωργούς, ηλικίας κάτω των 41 ετών, ποσό ενίσχυσης που κυμαίνεται από 35.000€ έως 40.000€, για την έναρξη της γεωργικής τους δραστηριότητας. Οι υποψήφιοι του προγράμματος θα πρέπει να έχουν υποβάλει (ή να υποβάλουν) πρώτη φορά δήλωση ΟΣΔΕ 2021 (ή και προηγούμενες χρονιές...

Read more

Υπομέτρο 5.1: Πρόγραμμα Αντιχαλαζικής - Αντιβρόχινης Προστασίας

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 5.1  «Επενδύσεις ενεργητικής προστασίας στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις»   Το Υπομέτρο  έχει στόχο να στηρίξει επενδύσεις ενεργητικής προστασίας από: το χαλάζι για καλλιέργειες μηλοειδών, πυρηνοκάρπων, ακτινιδίων, αμπέλου και ροδιάς. Ειδικά στην περίπτωση των ακτινιδίων, της αμπέλου και της ροδιάς η καλλιέργεια πρέπει να είναι αμιγής και τη βροχή για  καλλιέργειες κερασιάς και αμπέλου το χαλάζι...

Read more

Πρόγραμμα επιδότησης αρδευτικών συστημάτων

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, το πρόγραμμα αναμένεται να ανοίξει εντός του έτους.  Η επιδότηση φτάνει το 80% των δαπανών για τα φυσικά πρόσωπα και το 85% για τις συλλογικές επενδύσεις. Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός δε μπορεί να υπερβεί αθροιστικά για όλες τις επενδύσεις: α) Τα 150.000 ευρώ για τις εκμεταλλεύσεις φυσικών και νομικών προσώπων...

Read more

Σύστημα ειδοποιήσεων επερχόμενων επιδοτούμενων προγραμμάτων του ΠΑΑ

Μπείτε στην λίστα ειδοποιήσεων πατώντας ΕΔΩ   Προκειμένου οι Αγροτικές Επιχειρήσεις να ανταποκριθούν επιτυχώς στις αυξημένες απαιτήσεις του ανταγωνισμού αλλά και στην ανάγκη για ανάπτυξη και εξεύρεση πόρων είναι απόλυτα απαραίτητος ο σωστός σχεδιασμός και η αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων.   Η ΑΓΡΟΛΥΣΙΣ | Farming Solutions εξειδικεύεται στην εκπόνηση και υποβολή Φακέλων του Προγράμματος Αγροτικής...

Read more

Αποτελέσματα Σχεδίων Βελτίωσης

Αποτελέσματα Σχεδίων Βελτίωσης Κεντρικής Μακεδονίας Αποτελέσματα Σχεδίων Βελτίωσης Δυτικής Μακεδονίας  

Read more

14.000€. Μέτρο 6.3 "Ενίσχυση μικρών καλλιεργειών"

Το Υπομέτρο 6.3 «Εκκίνηση επιχείρησης για την ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» είναι ένα χρηματοδοτικό εργαλείο που έρχεται να δώσει ένα βοήθημα 14.000€ σε μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Ο όρος μικρές σημαίνει πως η τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης θα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 5.000€ έως 7.999€, δηλαδή γεωργικές εκμεταλλεύσεις με λίγα στρέμματα...

Read more

Ανοίγει ο δρόμος για την εκχώρηση της επιδότησης στους προμηθευτές | Σχέδια Βελτίωσης

Σύμφωνα με πληροφορίες και δημοσιεύματα, έχει προχωρήσει η ρύθμιση που δίνει την δυνατότητα στον αγρότη να εκχωρεί την επιδότηση στον προμηθευτή.

Read more

Επιδότηση Φυτών από τα Σχέδια Βελτίωσης

Στα Σχέδια Βελτίωσης, εκτός από τον μηχανολογικό εξοπλισμό, επιδοτείται και η εγκατάσταση πολυετών φυτειών και μάλιστα με πολύ καλές τιμές!

Read more

Σχέδια Βελτίωσης 2017 - Η Προκήρυξη

Το πρόγραμμα των Σχεδίων Βελτίωσης (Υπομέτρο 4.1), ήταν και είναι το απόλυτο επενδυτικό εργαλείο του αγρότη! Μετά από 6 χρόνια (από το 2011), είναι επιτέλους ένα βήμα πριν την προκύρηξή του. Θα προσπαθήσουμε με απλά λόγια και χωρίς πολύπλοκους όρους, να εξηγήσουμε τι είναι, σε ποιους αφορούν και τι περιλαμβάνουν.

Read more

Το Ημερολόγιο Υποχρεώσεων των Νέων Γεωργών

Οι δικαιούχοι Νέοι Γεωργοί του 2016 έχουν ήδη πληρωθεί την Α' Δόση (70%) και ακολουθούν οι εν δυνάμει δικαιούχοι. Όμως εκτός από δικαιώματα, το πρόγραμμα γεννά και υποχρεώσεις, οι οποίες πρέπει να τηρηθούν σε προδιαγεγραμμένο χρονικό πλαίσιο και ορίζοντα. Επειδή λοιπόν, οι πλειοψηφία των δικαιούχουν "χαλαρώνουν" μετά την έγκριση και την...

Read more

Τα αποτελέσματα των Νέων Αγροτών 2016 Κεντρικής Μακεδονίας

Οι πίνακες με τα αποτελέσματα του προγράμματος των Νέων Αγροτων 2016 για την Κεντρική Μακεδονία: Πίνακας Δικαιούχων (2.063) Πίνακας Εν Δυνάμει Δικαιούχων (216) Πίνακας Επιλαχόντων (1134)  

Read more

Νέοι Αγρότες: Με καθυστέρηση ενός μήνα ξεκινά η αξιολόγηση των Αιτήσεων

Αρχές Μαρτίου, σύμφωνα με τις πληροφορίες, θα ανοίξει το σύστημα ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία αξιολόγησης των φακέλων του προγράμματος Νέων Αγροτών.

Read more

Πρόγραμμα Επιδότησης Βιολογικών 2017

Οι υποβολές αιτήσεων ενίσχυσης για το Μέτρο 11 "Βιολογικές Καλλιέργειες" ισχύει εως τις 22-02-2017, με μια παράταση να είναι βέβαια πάντα στο πρόγραμμα.

Read more

Νέοι Αγρότες 2016

Έως τις 30 Νοεμβρίου 2016 η υποβολή Αιτήσεων Στήριξης για το Πρόγραμμα των Νέων Γεωργών

Read more

Ακρόδρυα, μηλιές και βύσσινα στο Πρόγραμμα Δάσωσης Γαιών

Τη διεύρυνση των ενισχύσεων του Μέτρου Δάσωσης ώστε να επιδοτείται η φύτευση μηλιών, αχλαδιών, φουντουκιών, βυσσινιών και αμυγδαλιών, ανακοίνωσε από τη Ζαγορά ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Ευάγγελος Αποστόλου.

Read more