fbpx

Επιδοτήσεις


Εδώ θα βρείτε πληροφορίες για τα Επιδοτούμενα Προγράμματα που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.

Πρόγραμμα Νέων Αγροτών 2021
Το μέτρο των Νέων Αγροτών προσφέρει στους νεοεισερχόμενους γεωργούς, ηλικίας κάτω των 41 ετών, ποσό ενίσχυσης που κυμαίνεται από 35.000€ έως 40.000€, για την έναρξη της γεωργικής τους δραστηριότητας. Οι υποψήφιοι του προγράμματος θα πρέπει να έχουν υποβάλει (ή να υποβάλουν) πρώτη φορά δήλωση ΟΣΔΕ 2021 (ή και προηγούμενες χρονιές όμως υπό προϋποθέσεις) και να εγγραφούν στο Μητρώο Αγροτών (ΜΑΑΕ) ως νεοεισερχόμενοι.

Η διάρκεια του προγράμματος (και ουσιαστικά η δέσμευση) είναι από 7 έως 8 έτη.

Το ποσό ενίσχυσης, το οποίο δεν συνδέεται με συγκεκριμένες δαπάνες, διαμορφώνεται ως εξής:

Βασικό ποσό ενίσχυσης 35.000 ευρώ το οποίο μπορεί να προσαυξάνεται αθροιστικά

 • κατά 2.500 ευρώ εφόσον η περιοχή μόνιμης κατοικίας των νέων γεωργών βρίσκεται σε περιοχές ορεινές ή μειονεκτικές ή σε μικρά νησιά (νησιά μέχρι και 3.000 κατοίκους πληθυσμό) ή συνδυασμό αυτών των κατηγοριών περιοχών και
 • κατά 2.500 € για ζωική παραγωγική κατεύθυνση (στη μελλοντική κατάσταση) της εκμετάλλευσης.

Συνεπώς το ποσό ενίσχυσης διαμορφώνεται, ανάλογα με τους ανωτέρω συνδυασμούς από 35.000 ευρώ έως 40.000 ευρώ.

Η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση καταβάλλεται με την ένταξη του νέου γεωργού στο μέτρο και είναι το 70% της συνολικής ενίσχυσης, ενώ η δεύτερη και τελική πληρωμή για το υπόλοιπο 30% καταβάλλεται με την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου, ανάμεσα από το 3ο και το 4ο έτος από την ένταξη.

Αν σας ενδιαφέρει η ένταξή σας σε αυτό το πρόγραμμα, δεν έχετε παρά να μας καλέσετε στα τηλέφωνα: 

2381089133 

2381081300

 ή να ζητήσετε να σας καλέσουμε, στέλνοντας mail στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

  © ΑΓΡΟΛΥΣΙΣ
  Μεγαλώνουμε μαζί
  Σχεδιάζουμε το μέλλον

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 5.1 

«Επενδύσεις ενεργητικής προστασίας στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις»

 

 1. Το Υπομέτρο  έχει στόχο να στηρίξει επενδύσεις ενεργητικής προστασίας από:
 • το χαλάζι για καλλιέργειες μηλοειδών, πυρηνοκάρπων, ακτινιδίων, αμπέλου και ροδιάς. Ειδικά στην περίπτωση των ακτινιδίων, της αμπέλου και της ροδιάς η καλλιέργεια πρέπει να είναι αμιγής και
 • τη βροχή για  καλλιέργειες κερασιάς και αμπέλου
 • το χαλάζι & τη βροχή για  καλλιέργειες κερασιάς και αμπέλου

 

 1. Δικαιούχοι:
 • Φυσικά πρόσωπα, ενεργοί γεωργοί, ηλικίας 18-61 ετών, με δήλωση ΟΣΔΕ το 2020, ασφαλιστικά & φορολογικά ενήμεροι & εξοφλημένες τις εισφορές του ΕΛΓΑ για το 2019 κατά την ηλεκτρονική οριστικοποίηση της αίτησης.
 • Νομικά πρόσωπα (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ), που έχουν συσταθεί πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης είναι ενεργοί γεωργοί, με δήλωση ΟΣΔΕ το 2020, ασφαλιστικά & φορολογικά ενήμεροι, με εξοφλημένες τις εισφορές του ΕΛΓΑ για το 2019 κατά την ηλεκτρονική οριστικοποίηση της αίτησης  και δεν τελούν υπό πτώχευση, λύση, αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση.
 • Συλλογικά σχήματα γεωργών, Αγρ. Συν/σμοί, ΟμΠ, ΟΠ για εγκατάσταση επενδύσεων ενεργητικής προστασίας σε αγροκτήματα που ανήκουν κατά κυριότητα ή κατά χρήση στο συλλογικό σχήμα ή με συμμετοχή στις επενδύσεις >50% των μελών.

 

 1. Περίοδος υποβολής αιτήσεων στήριξης

 Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση στήριξης (φάκελος υποψηφιότητας) ηλεκτρονικά, από  την 01/12/2020, ημέρα Τρίτη και ως την 01/06/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 μ.μ. και σε έντυπη μορφή εις διπλούν (πρωτότυπο και αντίγραφο) 15 ημερολογιακές ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων στήριξης, στον ΕΛΓΑ του τόπου κατοικίας. 

 

 1. Προϋπολογισμός αίτησης στήριξης. 

    Το ύψος των επιλέξιμων επενδύσεων για κάθε αίτηση στήριξης, ανέρχεται έως τις 100.000€ με ένταση στήριξης 80%. Εξαίρεση από τα παραπάνω αποτελούν τα Συλλογικά Σχήματα Γεωργών (Σ.Σ.Γ.) στην περίπτωση επένδυσης ενεργητικού συστήματος για την προστασία των καλλιεργειών από την βροχόπτωση ή/και το χαλάζι, όπου ο προϋπολογισμός μπορεί να ανέρχεται έως το 1.000.000€. με ένταση στήριξης 100%.

 

 1. Εύλογο κόστος επενδύσεων

Η ανώτατη επιλέξιμη δαπάνη (Α.Ε.Δ.) των εγκαταστάσεων αντιχαλαζικής – αντιβρόχινης προστασίας για κάθε  καλλιέργεια και το υπολογισμό του εύλογου κόστους είναι:

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ (€/ΣΤΡ.)*

 
ΑΝΤΙΧΑΛΑΖΙΚΗ


ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ-ΜΗΛΟΕΙΔΗ Κ. Φ.  < 7  ΣΤΡ. 

 

2050

ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ-ΜΗΛΟΕΙΔΗ-ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ Κ. Φ.  

 > 7 ΣΤΡ. 

1850

ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ < 7 ΣΤΡ.

2050

ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ > 7 ΣΤΡ.

1850

ΡΟΔΙΑ  Κ. Φ.  < 7 ΣΤΡ.,

1900

ΡΟΔΙΑ Κ. Φ.   > 7 ΣΤΡ.

1700


ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ-ΜΗΛΟΕΙΔΗ Π. Φ.  < 7  ΣΤΡ. 

 

2350

ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ-ΜΗΛΟΕΙΔΗ  Π. Φ.   > 7 ΣΤΡ. 

2050

ΑΜΠΕΛΙΑ ΜΕ ΥΠΟΣΤΎΛΩΣΗ 3 m ΚΑΙ  < 7 ΣΤΡ. 

1800

ΑΜΠΕΛΙΑ ΜΕ ΥΠΟΣΤΎΛΩΣΗ 3 m ΚΑΙ  > 7 ΣΤΡ. 

1700

ΑΜΠΕΛΙΑ ΜΕ ΥΠΟΣΤΎΛΩΣΗ 3,8 m ΚΑΙ  < 7 ΣΤΡ.

2050

ΑΜΠΕΛΙΑ ΜΕ ΥΠΟΣΤΎΛΩΣΗ 3,8  m ΚΑΙ  < 7 ΣΤΡ.

1950


ΑΝΤΙΧΑΛΑΖΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΒΡΟΧΙΚΗ

ΑΜΠΕΛΙΑ ΜΕ ΥΠΟΣΤΎΛΩΣΗ 3 m

3100

ΑΜΠΕΛΙΑ ΜΕ ΥΠΟΣΤΎΛΩΣΗ > 3,8 m

3550

ΚΕΡΑΣΙΑ

3950


ΑΝΤΙΒΡΟΧΙΚΗ

ΑΜΠΕΛΙΑ ΜΕ ΥΠΟΣΤΎΛΩΣΗ 3 m

2700

ΑΜΠΕΛΙΑ ΜΕ ΥΠΟΣΤΎΛΩΣΗ > 3,8 m

3150

ΚΕΡΑΣΙΑ

3400

ΔΙΧΤΥΑ  (Δεν

δικαιολογούνται εργατικά)

ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ ΜΗΛΟΕΙΔΗ ΡΟΔΙΑ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ 

770

ΑΜΠΕΛΙΑ

630

ΑΝΤΙΒΡΟΧΙΚΗ  μεμβράνη

(Δεν δικαιολογούνται εργατικά)

ΚΕΡΑΣΙΑ

1500

ΑΜΠΕΛΙΑ

1250

 Σημειώσεις: 

α) Το κόστος των εργατικών για την εγκατάσταση των επενδύσεων μπορεί να φτάσει έως 25% του προϋπολογισμού

β) των γενικών δαπανών έως 10%, με ελάχιστη τιμή τα 300€ & ανώτερη τα 10.000€ 

γ) Η μέγιστη επιλέξιμη έκταση αντιβροχικής μεμβράνης είναι ίση με την έκταση της καλυπτόμενης καλλιέργειας, ενώ του αντιχαλαζικού διχτυού, μετρούμενη σε τετραγωνικά μέτρα, για κάθε στρέμμα καλλιέργειας που προστατεύεται, είναι ανάλογη της καλλιέργειας και οι μέγιστες εκτάσεις ορίζονται ως εξής:

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 

ΕΚΤΑΣΗ (m2) 

Αμπέλου 

1.000,00 

Μηλοειδών – Πυρηνόκαρπων 

1.100,00 

Ακτινιδίων ή Ροδιάς 

1.200,00 

 

 1. Επενδύσεις ενεργητικής προστασίας

Επιλέξιμες είναι οι επενδύσεις: 

  • Νέων εγκαταστάσεων ενεργητικής προστασίας από το χαλάζι, τη βροχή ή συνδυαστικά το χαλάζι και την βροχή, 
  • Η αντικατάσταση παλαιών εγκαταστάσεων που έχουν αποσβεστεί, με την παρέλευση  δέκα 10 ετών
  • Η αντικατάσταση αντιχαλαζικών διχτυών ή/και αντιβρόχινης μεμβράνης που, έχουν αποσβεστεί με την παρέλευση  πέντε 5 ετών από την εγκατάστασή τους. 
  • Πληρούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά όπως περιγράφονται αναλυτικά στο  παράρτημα 4 της πρόσκλησης του προγράμματος

 

 • Πραγματοποιούνται σε αγροτεμάχια που κατέχονται νόμιμα, ιδιόκτητα ή μισθωμένα. Η μίσθωση πρέπει να έχει διάρκεια τουλάχιστον 9 έτη από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων. Η  ελάχιστη έκταση υλοποίησης είναι το ένα (1) στρέμμα και η ανώτερη έκταση αυτοτελούς συνδυαστικής εγκατάστασης για αντιχαλαζική & αντιβροχική προστασία τα 12 στρ
 • Πραγματοποιούνται μετά την απόφαση ένταξης. Με ευθύνη του  δυνητικά δικαιούχου πραγματοποιούνται δαπάνες από την ημερομηνία οριστικής υποβολής της αίτησης έως την ημερομηνία ένταξης εκτός των γενικών δαπανών, που εξυπηρετούν το πρόγραμμα και είναι επιλέξιμες από 1/1/2014.  

 

7 .  Δικαιολογητικά υποβολής αίτησης στήριξης 

 Υποβάλλονται πρωτότυπα ή αντίγραφα, ηλεκτρονικά ή στον φυσικό φάκελο τα δικαιολογητικά:

  • α) επιλεξιμότητας (ΑΑΤ, φορολογική & ασφαλιστική ενημερότητα, Υ/Δ, καταστατικό, πιστοποιητικά μη πτώχευσης, αποφάσεις γεν. συνέλευσης, έγγραφο πληρωμής φπα)
  • β) επιλογής  (βεβαίωση ΜΑΑΕ 2019, Ε1, Βεβαίωση συν/σμού ενεργού μέλους, απόφαση Ένταξης σε πρόγραμμα Ν. γεωργών 112, ή 6.1, βεβαίωση πιστοποιητικού φορέα για παραγωγή ΠΟΠ, ΠΓΕ ή βιολογικών) 
  • γ) επενδύσεων  (Τρεις ανεξάρτητες οικονομικές προσφορές για την εγκατάσταση των επενδύσεων και τον υπολογισμό του εύλογου κόστους., συγκρίσιμες, με τεχνικές προδιαγραφές και πιστοποιητικά  σύμφωνα με το πρόγραμμα, πίνακες 3 & 4 της 2ης πρόσκλησης, τεχνικές μελέτες,, παραστατικά νόμιμης κατοχής των αγροτεμαχίων).

  

 1. Υποχρεώσεις δικαιούχων

Οι δικαιούχοι του καθεστώτος αναλαμβάνουν την υποχρέωση:

 • Να υλοποιήσουν τις εγκεκριμένες επενδύσεις ενεργητικής προστασίας εντός 24 μηνών από την απόφαση ένταξης. Η υλοποίηση των επενδύσεων μπορεί να γίνει τμηματικά με την υποβολή έως τριών αιτημάτων πληρωμής.
 • Να υποβάλλουν το πρώτο αίτημα πληρωμής εντός έξι μηνών από την έκδοση της απόφασης ένταξης το οποίο θα περιλαμβάνει τουλάχιστον το 20% της επενδυτικής δαπάνης.
 • Εάν κατά την υλοποίηση των επενδύσεων χρειάζεται αυτές να τροποποιηθούν το αίτημα πρέπει να υποβληθεί πριν την υλοποίηση και το αιτήματος πληρωμής. Έχει δικαίωμα ο δικαιούχος να υποβάλλει μέχρι δύο αιτήματα τροποποίησης των εγκεκριμένων επενδύσεων. 
 • Να διατηρήσουν τους όρους και τις προϋποθέσεις ένταξης κατά την περίοδο των μακροχρόνιων υποχρεώσεων, πέντε (5) έτη μετά την τελική πληρωμή.

 

Αν σας ενδιαφέρει η ένταξή σας σε αυτό το πρόγραμμα, μπορείτε να μας καλέσετε στα τηλέφωνά μας (2381082692 & 2331074100) ή να μας στείλετε email στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και ένας εξειδικευμένος Γεωπόνος μας, θα επικοινωνήσει μαζί σας το συντομότερο δυνατό.

Η ΑΓΡΟΛΥΣΙΣ με πολύ μεγάλη εμπειρία και απόλυτα ποσοστά επιτυχίας, μπορεί να φέρει εις πέρας την διεκπεραίωση του φακέλου σας.

  

© ΑΓΡΟΛΥΣΙΣ
  Μεγαλώνουμε μαζί
  Σχεδιάζουμε το μέλλον

 

Πρόγραμμα επιδότησης αρδευτικών συστημάτων

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, το πρόγραμμα αναμένεται να ανοίξει εντός του έτους. 

Η επιδότηση φτάνει το 80% των δαπανών για τα φυσικά πρόσωπα και το 85% για τις συλλογικές επενδύσεις.

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός δε μπορεί να υπερβεί αθροιστικά για όλες τις επενδύσεις:
α) Τα 150.000 ευρώ για τις εκμεταλλεύσεις φυσικών και νομικών προσώπων.
β) Τα 200.000 ευρώ για συλλογικές επενδύσεις.
Ο εν λόγω προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει έως και τα 500.000 ευρώ, με την προϋπόθεση ότι ο κύκλος εργασιών της τελευταίας κλεισμένης χρήσης του συλλογικού σχήματος ανέρχεται τουλάχιστον στο 25% του αιτούμενου προϋπολογισμού. Σημειώνεται πως για τα νεοσύστατα συλλογικά σχήματα ο επιλέξιμος προϋπολογισμός δε μπορεί να ξεπεράσει τα 200.000 ευρώ.

Στις επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνονται:

Α) Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού με στόχο την εξοικονόμηση ύδατος:

 1. Αρδευτικά συστήματα α) στάγδην άρδευσης και β) μικροκαταιονισμού (σταθεροί μικροεκτοξευτές τοπικής άρδευσης χαμηλού ύψους).
 2. Δεξαμενές όγκου έως 500 κ.μ. (όπως πλαστικές, μεταλλικές κ.λπ.) που δεν απαιτούν εκσκαφές ή επιχώσεις φυσικού εδάφους, για την εξυπηρέτηση των αρδευτικών συστημάτων της εκμετάλλευσης, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται από τα όμβρια ύδατα που κυρίως προέρχονται από την απορροή εγκαταστάσεων της εκμετάλλευσης ή/και με μεταφορά νερού από αδειοδοτημένα σημεία υδροληψίας.
 3. Μηχανολογικός και λοιπός εξοπλισμός (όπως π.χ. αγωγοί μεταφοράς) που αποσκοπεί στην επαναχρησιμοποίση των υδάτων για άρδευση (π.χ. από βιολογικό καθαρισμό).
 4. Γεωργία ακριβείας. Περιλαμβάνει ενδεικτικά δαπάνες αγοράς και εγκατάστασης Η/Υ και λογισμικού διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης, δικτύου μετεωρολογικών δεδομένων, εγκατάστασης δομημένης καλωδίωσης ή ασύρματου δικτύου, εδαφολογικής ανάλυσης, αισθητήρες, μετρητές, αυτοματοποιημένο έλεγχο συστημάτων άρδευσης, συστήματα απομακρυσμένου ελέγχου και προγραμματισμού. Για τον εξοπλισμό αυτό, με την αίτηση στήριξης υποβάλλεται μελέτη εγκατάστασης του εξοπλισμού και με την αίτηση πληρωμής μελέτη εφαρμογής του.

Β) Επενδύσεις στις έγγειες βελτιώσεις

 1. Γεωτρήσεις και πηγάδια-φρέατα αποκλειστικά αρδευτικής χρήσης, συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού τους (π.χ. σωληνώσεις, αντλία, γεννήτρια, ηλεκτρολογικός πίνακας, υδρομετρητής) και της απαραίτητης κτιριακής υποδομής (π.χ. μικρό αντλιοστάσιο).
 2. Επιμέρους εξοπλισμός για τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων γεωτρήσεων/πηγαδιών (ενδεικτικά: αλλαγή αντλίας, γεννήτριας, ηλεκτρολογικού πίνακα, εγκατάσταση υδρομετρητή).
 3. Δεξαμενές (χωμάτινες, μεταλλικές, κ.λπ.) που απαιτούν εκσκαφές ή επιχώσεις φυσικού εδάφους και χρησιμεύουν για την αποθήκευση νερού βροχής (όμβρια) για την εξυπηρέτηση των αρδευτικών συστημάτων της εκμετάλλευσης.


Ύψος επιδότησης: 


Εύλογο κόστος:


Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στα τηλέφωνα:

2381089133

2381081300

ή στείλτε μας e-mail στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Για να κάνετε εγγραφή στην λίστα ειδοποιήσεων προγραμμάτων, πατήστε ΕΔΩ

(αν θέλετε να μάθετε τι είναι η λίστα ειδοποιήσεων προγραμμάτων, πατήστε εδώ

 

© ΑΓΡΟΛΥΣΙΣ
 Μεγαλώνουμε μαζί.
  Σχεδιάζουμε το μέλλον.

 

Το Υπομέτρο 6.3 «Εκκίνηση επιχείρησης για την ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» είναι ένα χρηματοδοτικό εργαλείο που έρχεται να δώσει ένα βοήθημα 14.000€ σε μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Ο όρος μικρές σημαίνει πως η τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης θα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 5.000€ έως 7.999€, δηλαδή γεωργικές εκμεταλλεύσεις με λίγα στρέμματα και μπορεί να υπολογισθεί από την δήλωση ΟΣΔΕ 2018.

banner 1

banner 2

banner 3